Close

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel

Nůž-Knife-Messer s.r.o.
Rubešova 922
53901 Hlinsko
IČ: 28825985
DIČ: CZ28825985
(dále jen "dodavatel")

Korespondenční adresa:
MůjNůž.cz
Dornych 128/424
617 00 Brno

Dodavatel zboží  zejména podléhajícímu při prodeji zvláštním ustanovením (podléhající zákonu č. 119/2002 Sb.) je
ARMORUM s.r.o.
Rubešova 922
53901 Hlinsko
IČ: 28821530
DIČ: CZ28821530
ZL: CF112006


Kontaktní údaje

Telefon 
+420 604 66 00 55

Email
Na emaily odpovídáme v pracovní dny zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů

Čísla účtu pro bezhotovostní platby:

Platby v rámci Čeké republiky v CZK
Fio banka (2010) č.ú. 2700199398 / 2010
nebo
Raiffeisenbank (5500) č.ú. 6792671001 / 5500

Platby ze Slovenska v EUR nebo CZK
Fio banka SK (8330) č.ú. 2700199398 / 8330

Platby z ostatních zemí
Fio banka IBAN: CZ4720100000002700199398
SWIFT/BIC BANKY: FIOBCZPPXXX

 

PRÁVNÍ NORMY

Vztah mezi kupujícím a prodejcem se řídí zákony České Republiky, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem na ochranu spotřebitele a v případě nákupu podnikatele, který zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ) Obchodním zákoníkem.

 

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Seznam zboží v elektronickém obchodě www. Muj Nuz .cz a www.nuz-knife-messer.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude potvrzena na základě objednávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků jsou závislé na hmotnosti zboží a způsobu dopravy zboží..
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje , nikoliv pro osobní odběr zboží.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-7 (pokud není smluveno jinak) pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. O případném prodloužení dodací lhůty je zákazník včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky (na přání i na území Slovenska). Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám při objednávce.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje nebo po domluvě v hotovosti při osobním předání.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku, je li nutný.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

OSOBNÍ ODBĚR

Osobní odběr je možný ve stanovenou pracovní dobu v našem brněnském skladu, jehož součástí je i vzorkovna. O tom, že je objednávka připravena k vyzvednutí bude zákazník informován emailem nebo sms.
Osobní odběr v sídle firmy je zatím možný pouze ve vyjímečných případech a jen po dohodě.
Zákazník má právo si zboží při osobním odběru před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží se kupní smlouva považuje za uzavřenou zaplacením celé kupní ceny.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na stránkách www. Muj Nuz .cz či nikoliv.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu nebo písemně na adresu dodavatele.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.
 

Rychlý kontakt
ARMORUM.cz
distribuční sklad a vzorková prodejna

Dornych 425/126
617 00 Brno

Tel.: +420 721 553 557

Pracovní doba
Po - Pá 9:00 - 17:00

E-mail: info[AT]mujnuz.cz
Newsletter
Přihlásit se: