Close

Reklamace zboží

Reklamace zboží


U nás máte jistotu, že případnou reklamaci vyřídíme dle zákonů!

 

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je stanovena legislativou ČR. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

POPIS POSTUPU REKLAMACE

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

POSTUP REKLAMACE

Pokud chce zákazník reklamovat zboží zašle elektronickou poštou popis závady. Do pěti pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží. Popřípadě může zákazník přímo zaslat zboží na korespondenční adresu dodavatele. V tomto případě musí být vždy přiložen podrobný popis závady nebo vady výrobku a prokázaný nákup zboží u naší firmy.
(Reklamace, zaslané na sídlo firmy budou také přijaty a vyřízeny, ale s dvojnasobnou dobou na vyřízení - tj. 60 dnu!)

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka (nejčastěji emailem) o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. Tj. 30 dnů. Pokud se zboží odesílá do servisních středisek, může se prodloužit o dobu trvání přepravy do a ze servisu nebo skladu dodavatele.

Rychlý kontakt
ARMORUM.cz
distribuční sklad a vzorková prodejna

Dornych 425/126
617 00 Brno

Tel.: +420 721 553 557

Pracovní doba
Po - Pá 9:00 - 17:00

E-mail: info[AT]mujnuz.cz
Newsletter
Přihlásit se: